KRONIKA FIRMOWA

Historia sukcesu dla jakości od 1995 roku

2020+

 

2022

PTE Austria koncentruje się w pełni na marketingu. Z własnym miejscem dla fotografa, zdjęcia produktów są wykonywane przez PTE Austria, a strona internetowa trafia ostatecznie do sieci po dwóch latach.

2021

Franz Silbermayr, zapalony deweloper i sprzedawca, zawsze przyjazny i radosny człowiek, dumny ojciec i dziadek, odchodzi niespodziewanie wieczorem 8 marca 2021 roku po intensywnym, udanym i spełnionym życiu.

Po tej tragicznej stracie poniesionej przez rodzinę Silbermayr i oddział urządzeń laboratoryjnych dla przemysłu celulozowo-papierniczego oraz wobec najtrudniejszych warunków związanych z globalną pandemią COVID, PTE Austria kontynuuje rozwój i produkcję w najwyższej jakości i zaopatruje klientów na całym świecie.

2020

Po siedmiu latach działalności, nowo założona firma PTE Austria z powodzeniem przejmuje wiedzę, rysunki techniczne i zasoby firmy Xell GmbH i kontynuuje działalność jako PTE – Pulp Test Equipment GmbH – Xell & Einlehner Instruments.

Firma ponownie wchodzi na rynek pod kierownictwem Michaela Silbermayr, któremu towarzyszy jego ojciec Franz Silbermayr, wysoko zmotywowany i doświadczony zespół oraz wieloletni partnerzy biznesowi.

PTE Austria posiada wszystkie prawa do dawnego Xell i dzięki temu może kontynuować produkcję i dalszy rozwój znanych na całym świecie i odnoszących sukcesy urządzeń Einlehner w oparciu o wiedzę pana Hansa Einlehnera, jak również dostarczać części zamienne i zużywalne do urządzeń Xell. Główny nacisk kładziony jest na produkcję urządzeń do testowania pulpy oraz na rozwój specjalnych urządzeń dostosowanych do potrzeb klienta.

Na pierwszym planie pozostaje dalszy rozwój i produkcja wysokiej jakości i precyzyjnych urządzeń laboratoryjnych do badania masy celulozowej, papieru, tektury i tkanki.

Nowe oprogramowanie bazowe PTE Austria zostało dopasowane do nowych urządzeń przez zespół zewnętrzny i jest stale rozwijane, aby zapewnić płynną i przyjazną dla użytkownika obsługę maszyn PTE Austria.

PTE Austria oferuje serwis i utrzymanie dla urządzeń własnych, dawnych Xell, Einlehner i innych firm.

PTE Austria troszczy się, towarzyszy klientowi od początku i pomaga w instalacji, szkoleniu, rozwiązywaniu problemów, konserwacji, optymalizacji, modernizacji, a nawet utylizacji produktu.

 

 

Prequel 1995 - 2020

2020

Po siedmiu latach działalności, nowo założona firma PTE Austria z powodzeniem przejmuje wiedzę, rysunki techniczne i zasoby firmy Xell GmbH i kontynuuje działalność jako PTE – Pulp Test Equipment GmbH – Xell & Einlehner Instruments.

2017

Xell GmbH uzyskuje prawa do firmy Einlehner i rozpoczyna produkcję odnowionych testerów ścieralności Einlehner AT 1000 ze zintegrowanym ekranem dotykowym.

2013

Synowie Franza Silbermayra założyli firmę Xell GmbH w Górnej Austrii, gdzie wraz z zespołem ekspertów kontynuowana jest produkcja i rozwój urządzeń laboratoryjnych do produkcji masy celulozowej, papieru, tektury i tkanki.

2012

Franz Silbermayr sprzedaje PTI zainteresowanej stronie i realizuje swoją drugą życiową pasję – biznes nieruchomości.

2006

W kolejnych latach produkowane są, rozwijane i modernizowane kolejne maszyny.

2004

Niemiecki oddział przenosi się do większego budynku firmy, a produkcja i rozwój są kontynuowane na 800m² powierzchni produkcyjnej i administracyjnej.

2002

Ze względu na dobrą koniunkturę austriacka firma przenosi się do większego budynku i na 700m² kontynuuje badania, rozwój oraz produkcję.

2000

Franz Silbermayr przejmuje niemiecką firmę Karl Frank Ltd. i zakłada Frank Prüfgeräte GmbH. Dzięki zakupionym materiałom i prawom można kontynuować dostawy części zamiennych i zużywalnych, a produkcja laboratoryjnych maszyn testowych odbywa się teraz w dwóch miejscach.

1998

Obszar produkcyjny firmy zostaje przeniesiony i zostają opracowane i wyprodukowane kolejne testery masy celulozowej, np. ubijacze laboratoryjne, homogenizatory, dezintegratory, testery stopnia zmielenia, formownice arkuszy, suszarki szybkobieżne itp.

1997

Nowy Schopper Riegler tester stopnia zmielenia wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i z cyfrowym wyświetlaczem do odtwarzania wartości pomiarowych zostaje opracowany i staje się kolejnym sukcesem.

1996

Pod kierownictwem Franz’a Silbermayr zostaje opracowana i sprzedana w następnych latach ponad 300 razy nowa formownica arkuszy na bazie formownicy arkuszy Gockel. Urządzenie to jest obecnie używane w wielu laboratoriach papierniczych i celulozowych na całym świecie.

1995

6 grudnia 1995 roku Franz Silbermayr założył w Pettenbach w Górnej Austrii firmę PTI (Paper Testing Instruments Ltd.) z siedzibą w rezydencji rodziny Silbermayr i położył podwaliny pod dzisiejszą firmę PTE – Pulp Test Eqipment Ltd. / Xell & Einlehner Instruments (PTE Austria). / Xell & Einlehner Instruments (PTE Austria).