PTE Austria dostarczyło pierwsze urządzenie do Laboratorium Chemicznego HTL Wels. Nie tylko zasilanie austriackiej instytucji edukacyjnej ma duże znaczenie, ale także związek Franza Silbermayra z chemią i laboratorium rozpoczął się w tej szkole, kładąc podwaliny pod dzisiejszą firmę.

Dostawa Ubijaka Laboratoryjnego do HTL Wels

W dniu 19 czerwca 2023 r., na krótko przed wakacjami, PTE Austria dostarczyło pierwsze urządzenie do HTL Wels, instytucji szkolnictwa wyższego specjalizującej się w chemii, inżynierii mechanicznej, mechatronice, informatyce i elektrotechnice w Górnej Austrii.

Zespół PTE Austria spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i z pomocą studentów oraz zespołu HTL prawie 200-kilogramowe urządzenie zostało z łatwością przeniesione z jednej palety na drugą.

Pomimo niewielkiej windy, doświadczony zespół HTL z łatwością wniósł urządzenie na trzecie piętro, gdzie zostało ono skonfigurowane i uruchomione.

Mamy nadzieję, że uczniowie i nauczyciele będą się dobrze bawić i odnosić sukcesy w nauce dzięki ubijaniu masy celulozowej za pomocą Ubijaka Laboratyjnego!

Aby dowiedzieć się więcej o szkole, kliknij link do jej strony internetowej: https://www.htl-wels.at/

(Na zdjęciu: od lewej do prawej: Markus Eibl, Tobias Hofer, Michael Silbermayr)