Papier

Urządzenia do badania papieru pod kątem wytrzymałości na rozciąganie, pochłaniania energii rozciągania (TEA), wydłużenia, wytrzymałości strukturalnej, sztywności przy zginaniu, odporności na propagację rozdarcia, odporności na rozerwanie, wytrzymałości na rozerwanie i pochłaniania energii rozerwania, grubości, gładkości, szorstkości, przepuszczalności powietrza, zdolności pochłaniania oleju i wody, koloru i białości, formowania itp.