Pulpa

Urządzenia do badania i przetwarzania masy celulozowej, takie jak rozdrabnianie laboratoryjne, przygotowywanie zawiesin, dezintegracja i homogenizacja, produkcja arkuszy laboratoryjnych, prasowanie i suszenie, określanie stopnia beztlenowości, właściwości odwadniających, klasyfikacja i sortowanie, określanie lepkości itp.