Tkanka papierowa

Urządzenia do badania tkanek pod kątem chłonności wody, nasiąkliwości, wytrzymałości na rozciąganie na mokro i sucho, wytrzymałości na rozerwanie, koloru i białości, formowania, grubości itp.